Milan Mississauga

3899 Trelawny Circle

Thiara Plaza

Mississauga, Ontario

(905) 919-2282

Milan Brampton

14 Lisa Street

Opposite Bramalea City Centre

Brampton, Ontario

(905) 796-7070

 

Monday 12:00 - 11:00

Tuesday 12:00 - 11:00

Wednesday 12:00 - 11:00

Thursday 12:00 - 11:00

Friday 12:00 - 12:00

Saturday 12:00 - 12:00

Sunday 12:00 - 11:00

Monday 11:00 - 11:00

Tuesday 11:00 - 11:00

Wednesday 11:00 - 11:00

Thursday 11:00 - 11:00

Friday 11:00 - 12:00

Saturday 11:00 - 12:00

Sunday 11:00 - 11:00